Documente implementare

Calendar estimativ al lansarilor de apeluri de selectie de proiecte actualizat la data de 22.01.2021.


GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/GAL/2020/9/1/OS9.1/ÎNTREPRINDERI – Construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii a cca. 14 întreprinderi sociale de inserție într‐o serie de domenii identificate pe baza potențialului de exploatare a know how‐ului și resurselor locale și / sau pentru acoperirea unor nevoi comunitare. 


Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR (inclusiv anexe) – in consultare publica – publicat in data de 06.01.2020

Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR (inclusiv anexe)


Ghid specific POCU #6#37#40 inclusiv anexe – Reglementarea actelor de proprietate şi drepturile cetăţenilor – ghid aprobat – publicat in data de 19.01.2021

Ghid specific POCU #6#37#40 inclusiv anexe – Reglementarea actelor de proprietate şi drepturile cetăţenilor – in consultare publica – publicat in data de 01.04.2020

Ghid specific POCU #24#25#28#29 – Acces egal si gratuit la educatie – ghid aprobat – publicat in data de 19.01.2021

Ghid specific POCU #24#25#28#29 – Acces egal si gratuit la educatie – in consultare publica – publicat in data de 01.09.2020

HOTARAREA CONSILIULUI DIRECTOR Nr. 46/19.01.2021 Privind aprobarea ghidurilor specifice POCU “Reglementarea actelor de proprietate si drepturile cetatenilor” si “Acces egal si gratuit la educatie”.

HOTARAREA CONSILIULUI DIRECTOR Nr. 49/19.01.2021 Privind aprobarea varianta avizata a apelului de fise de proiect POCU “Acces egal si gratuit la educatie”.


Ghid specific POCU #21 inclusiv anexe – Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat – in consultare publica – publicat in data de 01.04.2020

Ghid specific POCU #32#34 – Operaţionalizarea unui centru integrat socio-medical pentru persoanele defavorizate, adulţii şi tinerii cu dizabilităţi – in consultare publica – publicat in data de 01.09.2020

Ghid specific POCU #3#4#8#9#17#30#38#39#41#42#44 – Cetăţenie activă – in consultare publica – publicat in data de 01.09.2020


Strategia de dezvoltare locala Turnu21 – Varianta consolidata (publicat in data de 21.04.2020)


Regulamentul intern al GAL Turnu 21

Manual politici si proceduri de monitorizare

Procedura evaluare si selectie a propunerilor de fise de proiecte a GAL Turnu21 varianta propusa spre avizare

Procedura evaluare si selectie a propunerilor de fise de proiecte a GAL Turnu21 – varianta finala (20.08.2019)

Procedura evaluare si selectie a propunerilor de fise de proiecte a GAL Turnu21 – Revizia 1 (16.12.2020)


Documente de referinta si reglementari specifice utile: