Documente implementare

Calendar estimativ al lansarilor de apeluri de selectie de proiecte actualizat la data de 05.08.2021.


GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/GAL/2020/9/1/OS9.1/ÎNTREPRINDERI – Construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii a cca. 14 întreprinderi sociale de inserție într‐o serie de domenii identificate pe baza potențialului de exploatare a know how‐ului și resurselor locale și / sau pentru acoperirea unor nevoi comunitare. 


Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR (inclusiv anexe) – in consultare publica – publicat in data de 06.01.2020

Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR (inclusiv anexe) – varianta aprobata – publicat in data de 21.03.2020

HOTARAREA CONSILIULUI  DIRECTOR  Nr.66/24.03.2021 privind Aprobarea Corrigendum-ului nr 1 la Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR

Corrigendum-ului nr 1 la Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR – publicat in data de 26.03.2021

Corrigendum-ului nr 2 la Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR – publicat in data de 05.04.2021

Ghidul solicitantului apeluri de fise de proiecte POR (inclusiv anexe) – varianta consolidata Dupa Corrigendum nr.2 – publicat in data de 05.04.2021


Ghid specific POCU #19#22#23 – Formare profesională şi antreprenoriat social – in consultare publica – publicat in data de 14.12.2020

Ghid specific POCU #19#22#23 – Formare profesională şi antreprenoriat social – varianta aprobata – publicat in data de 23.02.2021

Corrigendum nr.1/23.04.2021 al Ghidului specific POCU “Formare profesională şi antreprenoriat social” modificat conf. clarificarilor

Corrigendum nr.2/10.06.2021 al Ghidului specific POCU “Formare profesională şi antreprenoriat social”

Corrigendum nr.3/27.07.2021 al Ghidului specific POCU “Formare profesională şi antreprenoriat social”

Corrigendum nr.4/23.08.2021 al Ghidului specific POCU “Formare profesională şi antreprenoriat social”

Corrigendum nr.2/24.08.2021 al apelului de fise de proiect POCU/ GAL TURNU21/2021/5/06/OS5.1 –  Formare profesionala si antreprenoriat social,  Nr.386/27.07.2021


Ghid specific POCU #6#37#40 inclusiv anexe – Reglementarea actelor de proprietate şi drepturile cetăţenilor – ghid aprobat – publicat in data de 19.01.2021

Corrigendum nr.1/28.01.2021 la Ghidul specific POCU #6#37#40 – Reglementarea actelor de proprietate şi drepturile cetăţenilor

Ghid specific POCU #6#37#40 inclusiv anexe – Reglementarea actelor de proprietate şi drepturile cetăţenilor – in consultare publica – publicat in data de 01.04.2020

Ghid specific POCU #24#25#28#29 – Acces egal si gratuit la educatie – ghid aprobat – publicat in data de 19.01.2021

Corrigendum nr.1/04.03.2021 la Ghidul specific POCU ##24#25#28#29 – Acces egal si gratuit la educatie

Ghid specific POCU #24#25#28#29 – Acces egal si gratuit la educatie – in consultare publica – publicat in data de 01.09.2020

HOTARAREA CONSILIULUI DIRECTOR Nr. 46/19.01.2021 Privind aprobarea ghidurilor specifice POCU “Reglementarea actelor de proprietate si drepturile cetatenilor” si “Acces egal si gratuit la educatie”.

HOTARAREA CONSILIULUI DIRECTOR Nr. 49/19.01.2021 Privind aprobarea varianta avizata a apelului de fise de proiect POCU “Acces egal si gratuit la educatie”.

HOTARAREA CONSILIULUI DIRECTOR Nr. 51/02.02.2021 Privind aprobarea Ghidului specific POCU “Cetatenie activa”.

Ghid specific POCU – Cetatenie activa – ghid aprobat – publicat in data de 02.02.2021

Ghid specific POCU #3#4#8#9#17#30#38#39#41#42#44 – Cetăţenie activă – in consultare publica – publicat in data de 01.09.2020


Ghid specific POCU #21 inclusiv anexe – Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat – ghid aprobat – publicat in data de 09.02.2021

Ghid specific POCU #21 inclusiv anexe – Operaționalizarea unui Centru integrat de ocupare și antreprenoriat – in consultare publica – publicat in data de 01.04.2020

Ghid specific POCU #32#34 – Servicii comunitare integrate pentru Centru integrat socio – medical – in consultare publica – publicat in data de 01.09.2020

Ghid specific POCU #32#34 – Servicii comunitare integrate pentru Centru integrat socio – medical – ghid aprobat – publicat in data de 19.02.2021


Strategia de dezvoltare locala Turnu21 – Actualizata, avizata la data de 30.03.2021 (publicat in data de 30.03.2021)

Strategia de dezvoltare locala Turnu21 – Varianta consolidata (publicat in data de 21.04.2020)

Daca nu puteti descarca fisierul arhivat din cauza setarilor de securitate ale browserului dvs. puteti descarca fisierul cu click dreapta pe link -> save link as (salvare legatura ca)


Regulamentul intern al GAL Turnu 21

Manual politici si proceduri de monitorizare

Procedura evaluare si selectie a propunerilor de fise de proiecte a GAL Turnu21 varianta propusa spre avizare

Procedura evaluare si selectie a propunerilor de fise de proiecte a GAL Turnu21 – varianta finala (20.08.2019)

Procedura evaluare si selectie a propunerilor de fise de proiecte a GAL Turnu21 – Revizia 1 (16.12.2020)


Documente de referinta si reglementari specifice utile:


De aici se pot descarca anexele POCU in format editabil.

De aici se pot descarca anexele POR in format editabil.

Daca nu puteti descarca fisierul arhivat din cauza setarilor de securitate ale browserului dvs. puteti descarca fisierul cu click dreapta pe link -> save link as.