APELUL DE FIȘE DE PROIECT POR/GAL TURNU 21/2020/9/01/OS9.1

Asociația GAL Turnu 21 lansează:

 APELUL DE FIȘE DE PROIECT POR/GAL TURNU 21/2020/9/01/OS9.1

În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile:

  • Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL TURNU 21 în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC
  • Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritate de investiții 9.1. – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul specific 9.1. – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.
  • Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL TURNU 21

Tip apel: Necompetitiv, cu depunere continuă, pînă la data de 31.12.2021.

Data deschidere apel:    27.04.2020, ora 8,00

Data limită de depunere a fișelor de proiect: 10.06.2020, ora 16,00.

Locul de depunere a fișelor de proiect:

Sediul Asociației GAL Turnu 21, din municipiul Turnu Măgurele, str. Taberei, nr.2. Cam 3A, județul Teleorman.

Interval orar pentru depunerea fișelor de proiect:

9,00  – 16,00   (luni – vineri).

Valoarea apelului: 740.000 Euro

Măsura Tip intervenție Alocare financiară maximă

Euro

a) Modernizarea străzilor prin asfaltare și realizare de trotuare în cele 2 ZUM Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2

740.000

 (Curs valutar: 1 EUR = 4,7515 RON)

Rezultate așteptate:

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (ml): 1500 ml drum asfaltat

Cine poate solicita finanțare:

UAT Municipiul Turnu Măgurele, definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca  membru în GAL Turnu 21 constituit pentru implementarea SDL.

Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect, se regăsesc în lista de mai jos și pot fi accesate în cadrul site-ului www.turnu21.ro:

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL Turnu 21 în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC, inclusiv:

Anexa 1 – Declarația de eligibilitate

Anexa 2 – Declaratie de angajament

Anexa 3 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4 – Acordul de parteneriat

Anexa 5 – Împuternicire

Anexa 6 – Fișă de proiect (model)

Anexa 7 – Grila de verificare a conformității și eligibilității fișelor de proiect POR

Anexa 8 – Grila de evaluare și selecție tehnică și financiară pentru fișe de proiect POR

Anexa 9 – Fișa intervenției SDL Turnu 21

Documentul oficial de lansare poate fi consultat aici.

Informații suplimentare se pot obține la adresele de email galturnu21@gmail.com /  respectiv la numărul de telefon 0743040885.

Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea fișelor de proiecte privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.turnu21.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

 

Manager GAL

Angela DOBRE

Leave a Reply

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  Subscribe  
Notify of