APELUL DE FIȘE DE PROIECT: POR/GAL TURNU 21/2020/9/03/OS9.1, Intreprinderi de economie sociala de insertie

Asociația GAL Turnu 21 lansează:

POR/GAL TURNU 21/2020/9/03/OS9.1

În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile:

  • Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL TURNU 21 în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC
  • Programului Operațional Regional 2014-2020

       Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;

       Prioritate de investiții 9.1. – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;

       Obiectivul specific 9.1. – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

  • Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL TURNU 21

Tip apel: Necompetitiv, cu depunere continuă, pînă la data de 31.07.2020.

Data deschidere apel:    20.05.2020, ora 8,00

Data limită de depunere a fișelor de proiect: 03.07.2020, ora 17,00.

Locul de depunere a fișelor de proiect:

Sediul Asociației GAL Turnu 21, din municipiul Turnu Măgurele, str. Taberei, nr.2. Cam 3A, județul Teleorman.

Interval orar pentru depunerea fișelor de proiect:

9,00  – 16,00   (luni – vineri).

Valoarea apelului: 488.000 Euro

Măsura Tip intervenție Alocare financiară maximă

Euro

Încurajarea înființării  de întreprinderi  sociale și crearea  de locuri de muncă în aceste structuri Construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii a cca. 14 întreprinderi sociale de inserţie într-o serie de domenii identificate pe baza potenţialului de exploatare s kow how-ului şi resurselor locale şi/sau pentru acoperirea unor nevoi comunitare

488.000

Rezultate așteptate:

Circa 14 întreprinderi  sociale  finanțate  de  GAL

Cine poate solicita finanțare:

Întreprinderi de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect, se regăsesc în lista de mai jos și pot fi accesate în cadrul site-ului www.turnu21.ro:

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL Turnu 21 în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC, inclusiv:

Anexa 1 – Declarația de eligibilitate

Anexa 2 – Declaratie de angajament

Anexa 3 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4 – Planul de afaceri

Anexa 5 – Împuternicire

Anexa 6 – Fișă de proiect (model)

Anexa 7 – Grila de verificare a conformității și eligibilității fișelor de proiect POR

Anexa 8 – Grila de evaluare și selecție tehnică și financiară pentru fișe de proiect POR

Documentul oficial de lansare poate fi consultat aici.

Informații suplimentare se pot obține la adresele de email galturnu21@gmail.com /  respectiv la numerele de telefon 0765209965; 0766747837.

Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea fișelor de proiecte privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

 Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.turnu21.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Manager GAL

Angela DOBRE

Leave a Reply

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  Subscribe  
Notify of