Recrutare expert comunicare

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locală Turnu 21, cu sediul secundar în Turnu Magurele, strada Taberei nr. 2, etaj 1, camera 3,  jud. Teleorman, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 1528/2017, având cod fiscal 38320460, scoate la concurs postul de “expert comunicare” în vederea implementării  proiectului „GAL Turnu 21 – Sprijin financiar pentru functionare” având număr de identificare al contractului POCU/482/5/1/127168.

Proiectul în cadrul căruia va activa expertul vizează implementarea unor intervenții integrate educaționale, de infrastructură, sociale și medicale cu precădeere în două zone urbane marginalizate (ZUM) din Turnu Măgurele, zona Rampa Gării și zona Bâlci, care vor duce la devoltarea durabilă a acestora și a întregului oraș. Intervențiile – prevăzute în Strategia de dezvoltare a celor ZUM-uri – sunt gestionate la nivel local de către GAL Turnu 21 și vor fi implementate în perioada 2020 – 2023. Mai multe informații despre proiect și despre Strategia Turnu 21 puteți afla aici: www.galturnu21.ro

În vederea ocuparii postului se solicită:

Pregãtirea şi experienţă:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 • Studii de specialitate: studii superioare  in comunicare si publicitate  constituie avantaj; Portofoliu cu publicatii in presa locala, alte mijloace media și rețele sociale, sunt obligatorii;
 • Diplome/Certificate de specialitate în domeniile care corespund cerințelor postului;
 • Capacitatea de a utiliza calculatorul: Windows Microsoft: Word, Powerpoint, Excell, MS Office, Outlook Express, alte programe informatice în funcţie de nevoile postului;
 • Vechimea cu o duratã de minim 1 an în domeniul aferent postului (experienţa specifica);
 • Experiență în activități de comunicare și promovare a proiectelor europene, în special POCU, constituie avantaj;
 • Experiență în lucrul cu comunități defavorizate constituie avantaj;
 • Experiență în lucrul cu publicul constituie avantaj;
 • Buna cunoastere a regulamentelor europene pentru programarea 2014-2020;
 • Buna cunoastere a manualului de identitate vizuală a programului POCU (Programul Operațional de Capital Uman);
 • Cunoştinţe despre promovarea proiectelor cu finanţare europeană;
 • Cunoştinţe despre proiectarea evenimente de comunicare.

Responsabilităţi și sarcini:

 • Răspunde de derularea acțiunilor de promovare a proiectului, organizare de evenimente pe durata proiectului;
 • Identifica modalitati si medii potrivite de promovare a proiectului (ziare si/sau reviste locale, posturi locale de radio si/sau televiziune);
 • Organizează diversele seminarii, adunări și întâlniri publice prevăzute în cadrul proiectului;
 • Colaborează cu posibili furnizori de servicii de informare si organizare evenimente, în vederea asigurării implementării cu succes a activităților proiectului;
 • Întocmește rapoarte aferente activităților de comunicare, informare și publicitate;
 • Este responsabil cu informațiile postate pe site-ul WEB al GAL, cat si pe alte cai media ;
 • Crearea şi menţinerea unei bune relaţii cu beneficiarii de finantare din GAL, mass-media şi alte terţe părţi;
 • Asigura comunicarea cu beneficiarii de finantare din GAL, promovarea proiectului in plan local si national;
 • Este responsabil de elaborarea și emiterea declaratiilor si a comunicatelor de presă, articole pentru website, newsletter, afișe, pliante , bannere, etc. prin consultare cu echipa de proiect;
 • Este responsabil de stabilirea necesarului de materiale pentru fiecare eveniment din proiect;
 • Monitorizează bugetul alocat pentru activitățile de promovare din proiect;
 • Raspunde de urmărirea și aplicarea normelor de comunicare impuse de finanțator în cadrul proiectului.
 • Efectuează vizite în teren la proiectele finantate de  GAL,
 • Controleaza aspectele legate de promovarea si vizibilitatea beneficiarilor  de finantare din GAL;
 • Asigura serviciul de help – desk, pentru beneficiarii de finantare din SDL.

Norma de lucru: timp partial: 3 ore/zi, la alegere in intervalul 9,00 – 17,00.

Activitatea postului se desfășoară în Turnu Măgurele. Prin urmare, persoanele interesate vor trebui să aibă reședința în oraș sau să asigure prezența constantă în intervalul de lucru agreat cu managerul de proiect.

Persoanele interesate vor depune urmatoarele documente:

 1. Scrisoare de intentie – obligatoriu
 2. CV in format euro – pass (original sau scanat), însoțit de documente suport care atestă experiența generală și specifică (carte de identitate, diplome de studii, certificate de absolvire cursuri, copii dupa cartea de munca sau extras REVISAL, adeverinte de la diversi operatori economici,  care sa ateste experienta specifica de minim un an in comunicare – obligatoriu; CV-ul va fi datat si semnat pe fiecare pagina.
 3. Portofoliu de publicatii online și/sau în presă scrisă.

Documentele se pot transmite:

 • prin posta,  serviciu de curierat sau personal, la urmatoarea adresa: GAL Turnu 21, Str Taberei nr 2, etaj 1, Camera  A3  (in incinta CRFPA Teleorman);
 • In format electronic la adresa de mail: galturnu21@gmail.com; in acest caz toata documentatia va fi scanata intr-un singur  document PDF.

Perioada de depunere a documentelor este 19.05.2020 – 01.06.2020.

Relaţii se pot obţine la telefon 0766.747.837, persoana de contact Bînă Ionuţ Titel – Expert monitorizare şi control sau la email galturnu21@gmail.com

Anuntul oficial poate fi consultat aici.

Manager Gal,

Angela Dobre

Leave a Reply

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  Subscribe  
Notify of