Rapoarte finale de selectie

Hotararea Consiliului Director nr.115/12.08.2021 privind aprobarea Raportului final de selectie pentru fisa de proiect cu titlul: Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata garii si zona Victoria

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata garii si zona Victoria

Hotararea Consiliului Director nr.107/23.07.2021 privind aprobarea Raportului final de selectie pentru fisa de proiect cu titlul: Reabilitarea si construirea de locuinte sociale

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Reabilitarea si construirea de locuinte sociale

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar in zona functionala

Raportul final de selectie a fisei de proiect depusa în cadrul apelului POCU/GALTURNU21/2021/5/05/OS 5.1 – Servicii comunitare integrate pentru Centrul integrat socio-medical, Raportul observatorului si Lista de verificare a procesului de selectie.

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Campanii pentru stimularea cetateniei active in SDL Turnu 21

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Operationalizarea unui centru integrat de ocupare si antreprenoriat

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Acces egal si gratuit la educatie

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Reglementarea actelor de proprietate si drepturile cetatenilor

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Amenajarea unui centru educational integrat pentru copii tineri si adulti

Raport de selectie final pentru fisele de proiect depuse in cadrul apelului POR/GAL Turnu 21/2021/9/07/OS9.1

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Dotari pentru programul “Scoala dupa scoala” si pentru dezvoltarea activitatilor extracurriculare pentru integrarea copiilor din diverse categorii socio-economice si diverse etnii

Raport de selectie final pentru fisa de proiect cu titlul: Asfaltarea strazilor in ZUM1 si ZUM2